GEODETICKÉ PRÁCE

      Ing. Pavel Šimorda

         Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Drahlov 13                                            mobil: +420 732 708 163

767 01 Kroměříž                     e-mail: pavelsimorda@email.cz

IČO: 0445 9911                                  www.geodet.kromeriz.cz

 

Nabízíme provedení těchto geodetických prací:

Geodetické a kartografické práce pro stavbu a projekt (liniové stavby, rodinné domy a jiné stavby, haly, inženýrské sítě)

·           Pro projekční činnost

o      Zaměření geodetických podkladů

o      Zaměření fasád

·           V průběhu výstavby

o      Stabilizace a zaměření vytyčovací sítě stavby

o      Vytyčení stavby – určení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby

o      Kontrolní měření – kontrolní zjištění polohy, rozměru a tvaru, určení posunů a deformací, výpočet ploch a kubatur

·           Po dokončení výstavby

o      Dokumentace skutečného provedení stavby – geodetická část (zaměření)

o      Kontrolní měření - sledování posunů a deformací

Polohopisná a výškopisná měření

·           Účelové mapování

·           Základní mapy

Práce v katastru nemovitostí

·           Geometrické plány

·           Vytyčování hranic pozemků

 

Geodetické práce provádíme pro firmy, investory i soukromé osoby.

Cenovou nabídku geodetických prací Vám rádi zpracujeme individuálně.

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi!


Ing. Pavel Šimorda – GEODETICKÉ PRÁCE, Drahlov 13, 767 01 KROMĚŘÍŽ

mobil: +420 732 708 163   l   e-mail: pavelsimorda@email.cz   l   www.geodet.kromeriz.cz

          Děkujeme: www.kromeriz.cz    geodezie kroměříž geodezie kromeriz geodezie kroměříž geodezie kromeriz geodezie kroměříž geodezie kromeriz geodezie kroměříž geodezie kromeriz geodezie kroměříž geodezie kromeriz geodezie kroměříž geodezie kromeriz geodet kroměříž geodet kroměříž geodet kroměříž geodet kroměříž geodet, geodezie, geo, Kroměříž, geometrický plán, Holešov, Bystřice, Koryčany, Morkovice, Hulín, Přerov, Zlín, Zlínský kraj, zaměření, vytýčení, vyměření, zakládání, založení, bod, polohopis, výškopis, geodetický, stavby, rodinného domu, budovy, zpřesnění, přesně, levně, výhodně, akce, sleva, GPS, pozemkové, parcela, zápis, vklad, zeměměřič, hranice, plastový znak